Sistem ini dibangunkan untuk memudahkan pentadbir bahagian / unit membuat pengemaskinian direktori pegawai dan kakitangan Pejabat Kerajaan Negeri Sembilan.

Sistem Direktori SUK NS

DAFTAR MASUK